سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فروزان ارکیان – استادیار دانشگاه آزاد تهران شمال
محمدکریم مرادی – معاون مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی کشور
ویکتوریا عزتیان – رئیس مرکز شیمی جو
امیره باستان فر –

چکیده:

یکی ازمهمترین ابعاد درک تبادل بین پوش سپهر و وردسپهر کاربرد آن درپیش بینی تغییرات آب و هوایی درسطح جهان می باشد امروزه با گسترش اطلاعات درمورد ردیابهای جوی میتوان درجهت افزایش دانش درزمینه تبادل بین پوش سپهر و وردسپهر بهره گرفت ازن درپوش سپهر درارتفاعی بیش از ۲۰KM تولید میشود تحقیقات سالهای اخیر نشان میدهد که مقدار ازن کلی جو می تواند دارای تغییرات معنیدار روزانه باشد که این تغییرات روزانه علاوه برعلل فتوشیمیایی میتواند علل دینامیکی را نیز دربرگیرد یکی از سازوکارهای هواشناختی موثر درغلظت ازن کلی جو تاشدگی وردایست می باشد که سبب انتقال هوای سرد و خشک پوش سپهری به ورد سپهری می شود دراین تحقیق تاثیر تغییرات ازن و تاوایی پتانسیلی درمحل تاشدگی وردایست بررسی خواهد شد. دراینجا ازطریق بررسی تاوایی پتانسیل روی سطوح همدرگاشت نقش تاشدگی وردایست برروی غلظت ازن کلی بررسی می شود.