سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی امجدیان – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه و باشگاه پژوهشگران جوان دانش
محسن شادفر – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه و مرکز تحقیقات کشاورزی و مناب
هوشنگ رحمتی – عضو علمی دانشگاه پیام نور واحد قصرشیرین.

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت و نسبت کاشت در کشت مخلوط ذرت و سویا آزمایشی در سال ۱۳۸۳ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل چهار تاریخ کاشت ( ۱۵ اردیبهشت ۳۰ اردیبهشت، ۱۵ خرداد و ۳۰ خرداد) و سه نسبت کاشت (ذرت خالص، ۵۰ درصد ذرت + ۵۰ درصد سویا و سویا خالص ) بود. نتایج نشان داد که با تاخیر در کاشت شاخص های مورد بررسی کاهش یافت. کشت مخلوط موجب افزایش میزان شاخص های رشد گردید