سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی احسان نصرتی – عضو هیئت علمی بخش اصلاح و تهیه نهال و بذرمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع
غلامرضا خاکیزاده – محقق بخش اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی است

چکیده:

از مهمترین فاکتورهای موثر برعملکرد و دیگر خصوصیات زراعی تاریخ کاشت و تراکم می باشد زیرا با تکمیل پوشش گیاهی و جذب نور بیشتر روند تجمع مواد فتوسنتزی تسریع می یابد و گیاه بهتر می تواند از منابع طبیعی موجود بهره ببرد به این منظور مطالعه ای در رابطه با بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم مختلف برروی رشد و عملکرد سیرسفید همدانی وبرخی خصوصیات کمی آن طی دو سال زراعی ۸۷-۸۵ در ایستگاه اکباتان واقع در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان اجرا گردید این آزمایش بصورت کرتهای خرد شده اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی به مدت دو سال اجرا گردید که در آن تاریخ کاشت به عنوان فاکتور اصلی A درچهار سطح ۱۵-۳۰ مهرماه – ۱۵ آبان ماه – ۳۰ آبان ماه و تراکم به عنوان فاکتور فرعی B در دو سطح ۷۴۰ هزار بوته و ۵۵۰ هزار بوته درهکتار در ۳ تکرار اجرا گردید.