سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پرهام سلطانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
مجید صفرجوهری –

چکیده:

تاثیر تاب نخو فاصله نیمچه نخ ها با توجه به پارامترهای ساختاری نخ برروی استحمان نخهای سایرو مورد بررسی قرارگرفت از میان پارامترهای ساختاری نخ مهاجرت الیاف تاثیربسزایی برروی استحکام نخهای ریسیده شده دارد فاصله نیمچه نخ ها و تاب پارامترهای تعیین کننده درمیزان ونحوه مهاجرت الیاف هستند نخهای سایرو از الیاف لایوسل در۵ فاصله و ۴فاکتور تاب مختلف تولید شدند به منظور بررسی مهاجرت الیاف تکنیک الیاف ردیاب به همراه پردازش تصویر به کارگرفته شد پس از آن جهت تعیین استحکام نخ نخها تحت بار تک محوری قرارگرفتند نتایج درقالب جداول ارایه شده اند نتایج نشان میدهد که با افزایش فاصله نیمچه نخ ها تا ۸ میلی متر استحکام نخ ها افزایش یافته و پس از آن کاهش می یابد بررسی نتایج نشان میدهد که استحکام بالاتر نخ ها درفاصله ۸ میلیمتر به علت بالاتر بودن مقدار موقعیت متوسط الیاف فاکتور مهاجرت درصد الیاف پاره شده و کمتر بودن پرزینگی نخ م ی باشد.