سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق گنجی – کارشناس ارشد الکترونیک
مسعود مفرحی – دانشیار دانشگاه خلیج فارس
علیرضا ملاح زاده – استادیار دانشگاه خلیج فارس
عباس غریبی – کارشناس ارشد الکترونیک

چکیده:

هدف اصلی دراین تحقیق بررسی تاثیر نورخورشید براختلاف دمای نفت خام ذخیره شده درون مخزن است عدم دقت دراندازه گیر یدما باعث خطا دراندازه گیری حجم می شود دراین پژوهش سیستم اندازه گیری دمای سیال درمخازن ذخیره نفت واقع درجزیره خارک بررسی شدها ست و با توجه به اینکه این سیستم دما را تنها دریک گوشه از مخزن اندازهگیری کرده و مقدار اندازه گیری شده را به عنوان دمای کل مخزن درنظر میگیرد تحقیق درمورد اختلاف دمای درون مخزن با اهمیت خواهد بود بعد از مشخص کردن مخزن مورد مطالعه و آماده کردن دستگاه های اندازه گیری دو مجموعه از سنسورهای دما را دردو ناحیه شرقی و غربی مخزن نصب گردید و دریک روی هریک ساعت یک بار پارامترهای مختلف مانند شدت نور خورشید دمای محیط وزش باد و دما دردو ناحیه را اندازه گیری کرده و مقادیر ثبت شدند.