سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا قلیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
پیمان ترکزاده – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنرکرمان
سعید شجاعی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنرکرمان

چکیده:

امروزه استفاده از ساختمانهای نامنظم بدلیل دارا بودن شکل خاص و ظاهری زیبا رو به افزایش است. وجود نامنظمی در سازه ها بخصوص در هنگام وقوع زلزله باعث ایجاد نیروهای اضافی در سازه می شود. علاوه بر آن وجود رفتار غیر خطی هندسه و مصالح سازه باعث می شود که تحلیل هایاستاتیکی با فرض رفتار الاستیک برای اجزاء سازه نتواند پاسخ های واقعی سازه را بعنوان یک خروجی قابل اطمینان ارائه کند. تحلیل دینامیکی فزایندهIDAروشی مناسب برای استخراج پاسخ سازه های نامنظم می باشد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزارOpensees که توانایی مدلسازی رفتار غیر خطی سازه را دارد، تاثیر نامنظمی روی منحنی هایIDA بررسی شده است. در این مقاله ۳ قاب منظم و نامنظم (در جرم یا ارتفاع) با در نظر گرفتن ضوابط لرزه ای آیین نامه ۲۸۰۰ ایران طراحی شده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که نامنظمی سبب ضعف در عملکرد سازه می باشد