سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی منصورخاکی – دکتری مهندسی راه و ترابری دانشیار دانشگاه علم و صنعت
محمدرضا ملک – کارشناس ارشد مهندسی راه و ترابری
میثم دیرین – کارشناس ارشد مهندسی راه و ترابری

چکیده:

سامانه های هوشمند حمل و نقل ITS اصطلاحی کلی برای کاربرد ترکیبی فناوری های اطلاعات کنترل و پردازش اطلاعات برای سیستم حمل و نقل است که استفاده از آن باعث نجات جان انسان ها صرفه جویی درز مان پول، انرژی و منافع زیست محیطی می گردد وظیفه کلی ITS بهبود تصمیم گیری اغلب بصورت بهنگام برای کنترل کننده های شبکه حمل و نقل و دیگر کاربران و درنتیجه کاربرد کلی سیستم حمل و نقل می باشد ITS تمام شیوه های حمل و نقلی را دربرمیگیرد و تمامی عناصر سیستم حمل و نقل مانند وسیله نقلیه زیرساخت و راننده یا کاربر را مورد بررسی قرار میدهد یکی از گسترده ترین کاربردهایITS درکشورهای پیشرفته درزمینه حمل و نقل عمومی می باشدکه با استفاده از سامانه های پیشرفته و متنوع ITS زمینه های لازم جهت بهره وری و مدیریت صحیح درراستای حمل و نقل عمومی را فراهم می سازد دراین مقاله به ارزیابی و نقش سامانه های نوینو هوشمند بهره برداری شده در ناوگام حمل و نقل عمومی کشورهای پیشرفته جهان و چگونگی حل مشکلات خاص حمل و نقلی و برآورده کردن نیازهایلجستیکی پرداخته می شود و درادامه به ضرورت به کارگیری ITS درحمل و نقل عمومی کشور و چالشهایی که ممکن است دراین زمینه ایجاد شود موردبررسی قرارمیگیرد.