سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیراسماعیل فروهید – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست
دردانه قرقانی نژآد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست

چکیده:

وظیفه جمع آوری مواد زائد جامد بر عهده کامیون های حمل مواد زائد است. در این فرآیند آلاینده های متفاوتی در محیط زیست پخش می گردد. یک راه کاهش این آلاینده ها در محیط زیست که ممکن است در آینده نزدیک بر سلامتی انسان ها تاثیر بگذارد بهینه کردن و کم کردن مسیر برای کاهش تولید آلاینده ها است. نرم افزاری که به عنوان ابزار بهینه سازی مسیر استفاده می شود GIS است. این برنامه المان هایی را مانند مسیر های مورد نظر و اطلاعات توزیع جمعیت و اطلاعاتی در مورد ساختار محل مورد نظر در اختیار می گذارد. با مطالعه یکی از ناحیه های مناطق مرکز شهر تهران و در نظر گرفتن مسیر جمع آوری زباله های آن ، با استفاده از نرم افزار مسیر بهینه شده را با مسیر اولیه مقایسه می کنیم. با استفاده از نتیجه می توان مشاهده کرد که با یک مسیر بهینه شده حدود ۱۲ درصد در مقدار سوخت مصرفی کاهش داده می شود که این موضوع در کاهش آلایندههای سوخت آن کامیون ها در هوا اثر گذار است. که با انجام این طرح در کل مناطق تهران می توان برآورد کرد که می تواند در کاهش سوخت و در نتیجه آلاینده ناشی از آن در محیط شهر تهران مناسب گردد.