سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه رافع – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی،دانشگاه آزاد اسل
شهاب کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، دانشگاه آزاد اس
طاهره علی حیدری بیوکی – کارشناس مرکز پژوهش بانک توسعه صادرات ایران و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

ایران کشوری است با نیروی کار جوان و سرمایه های خدادادی فراوان از اینرو کشوری با پتانسیل بسیار بالا در سطح اشتغال و تولید محسوب می گردد، بنابراین مقاله حاضر به بررسی بنگاههای کوچک و زود بازده واثر آن بر روی اشتغال و تولید و همچنین مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف این طرح به صورت سیستمی و پویا پرداخته که برای دست یابی به این منظور از ابزار پویایی شناسی استفاده شده است.پس از مطالعه ادبیات تحقیق متغییرهای فرعی و اصلی این موضوع شناسایی شد و مشخص گشت که بعضی از کارشناسان امر اثر بنگاههای کوچک و زود بازده را بر روی اشتغال و تولید مثبت و بعضی دیگر منفی ارزیابی نموده اند. در این تحقیق که از ابزار پویایی شناسی و دید جامع و سیستمی بهره گرفته شده است در نهایت مشخص گردید این بنگاهها در شرایطی که هدفمند و مطابق با برنامه ریزی زمانی انجام شده و در چهارچوب نظارتی قدرتمند و منسجم شکل گیرند باعث افزایش تولید می شوند و فرآیندی سودآور خواهند داشت.