سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمدرضا مرتضی زاده – کارشناس ارشد تغذیه
حسن قاسمی – پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین ع

چکیده:

بررسی ها نشان میدهد استفاده از غذاهای گرم درمناطق عملیاتی و خطوط پدافندی باعث افزایش رضایتمندی و ایجادروحیه مثبت رزمندگان می شود درشرایط رزمی مانند آفند استقرار درخطوط درگیری گشتی شناسایی و رزمی درمنطقه نبرد کمین و امکان تامین غذای گرم روزانه وجود نداشته و احتمال دارد چندین روز رزمنده در این وضعیت قرارگیرد لذا بکارگیری لوازم گرمایشی درجیره های جنگی ضروری است بسته گرمایشی بدون شعله جیره غذایی درمناطق عملیاتی درشرایط بارانی و مرطوب بخصوص درفصل زمستان و یا خطوط پدافندی که ایجاد شعله و آتش بدلیل رعایت اختفا ممکن نیست بصورت گسترده جهت گرم کردن کنسرو و تهیه چای و نوشیدنی های گرم قابل بکارگیری می باشد دراین مقاله ضمن بررسی جایگاه و تاثیر استفاده از این بسته های گرمایشی درجیره غذایی نحوه عملکرد و میزان ایجاد گرمایش و حرارت بسته ها درگرم کردن قوطی کنسرو غذایی ارایه می گردد.