سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

لیلا فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه بوعلی سینا ، همدان
محمود اثنی عشری – دانشیار علوم باغبانی دانشگاه بوعلی سینا ، همدان
احمد ارشادی – استادیار علوم باغبانی دانشگاه بوعلی سینا ، همدان

چکیده:

انار با نام علمی Punica granatum L. یکی از قدیمی ترین میوه های خوراکی شناخته شده است. با استفاده از روش هایی جهت افزایش عمر انبارداری میوه انار می توان آن را نه تنها با کیفیت بیشتر در بازارهای داخلی در طول مدت زمان طولانی عرضه کرد بلکه باعث گسترش صادرات این محصول به سایر نقاط جهان نیز شد. در این مطالعه تاثیر بسته بندی همراه با پوشش پلی اتیلن در ۴ سطح و پرتوتابی با اشعه UV_C در ۳ سطح برای افزایش کیفیت و عمر انبارداری میوه انار در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی و در ۳ تکرار در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا بررسی شد. فاکتورهای اندازه گیری شده شامل پی اچ و آنتوسیانین میوه ها بودند. نتایج نشان داد که بسته بندی همراه با پوشش پلی اتیلن و پرتوتابی با اشعه فرابنفش ( تا بازه زمانی ۵ دقیقه ) باعث افزایش میزان پی اچ طی انبارداری گردید. در میوه های بدون پوشش پلی اتیلن میزان آنتوسیانین افزایش معنی داری داشت، اما تیمار پرتوتابی با اشعه UV-C باعث ایجاد اختلاف معنی دار در میزان آنتوسیانین میوه ها طی انبارداری نشد.