سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا جعفری – دانشجوی کارشناسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
سارا جعفریان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
عباس سرایی – دانشجوی کارشناسی صنایع غذایی

چکیده:

گوشت شتر مرغ بعنوان گونه ای جدید از گوشت قرمز دربازار دیده می شود و این بهدلیل کم بودن چربی میان بافتی و بالا بودن اسیدهای چرب غیراشباع آن می باشد تکنیکهای جدید بسته بندی تلاش دارند تا کیفیت حسی و میکروبی محصولات را حفظ کنند عمر مفید محصول با به تاخیر انداختن میکروفلورا افزایش می یابد. تکنیک بسته بندی فضای خلا در صنعت غذایی برای افزایش عمر مفید گوشت استفاده شدند MAP به دو دسته اصلی تقسیم می شود اتمسفر با اکسیژن کم و اتمسفر با اکسیژن زیاد استفاده از بسته بندی در اکسیژن زیاد عمر گوشت را در کمتر از ۲ روز براساساکسیدشدن لیپید کاهش می دهد. هدف از این بسته بندی ها ماندگاری بالا تغییرات PH و ثابت بودن رنگ است گوشت شترمرغ تازه در فضاهای اکسیژن زیاد نیتروژن خلا و هوای فشرده بسته بندی و در دمای ۴ درجه سانتی گراد ذخیره شده به مدت نه روز زیر نور فلورسنت ۱۷۰۰±۱۰۰ نگهداری می شود.