سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کیوان شایسته – ایران اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی گروه مهندسی شیمی
امیر حیدری –
لیلا پوربیات –

چکیده:

بسته بندی اتمسفر اصلاح شده یکی از بهترین روشها برای افزایش مدت زمان نگهداری موادغذایی می باشد به منظور طراحی مناسب بسته بندی اتمسفر اصلاح شده MAP دانستن سرعت تنفس میوه ضروری می باشد دراین مقاله ابتدا MAP و تاثیر گازهای مورد استفاده برروی کیفیت و سلامت ماده غذایی مورد بررسی قرارگرفته است در ادامه تخمین پارامترهای معادلات میکائیلیس – منتن به روشهای خطی و غیرخطی به فرمهای بدون بازدارندگی، بازدارندگی رقابتی ، بازدارندگی نارقابتی و بازدارندگی غیررقابتی صورت گرفته است جهت اطمینان از صحت محاسبات ابتدا فرم بدون بازدارندگی با کارهای صورت گرفته توسط برک، ایدی و هانس به روش خطی و جری سویچ و کاستر به روش غیرخطی مقایسه شده است به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به غلظت CO2 در کارهای قبلی جهت توسعه روشها، سرعت تنفس موز بر حسب غلظت CO2 و O2 بصورت ازمایشی در دمای ۲۱±۱ C به دست امد.