سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

امیر حسین امیر خانی – استادیار دانشگاه پیام نور واحد تهران
سمیه صمدی ورکنش – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع گرایش مدیریت و سیستم و بهره وری

چکیده:

برنامه ریزی استراتژیک به مفهوم برنامه ریزی آینده یک سازمان است، یعنی جهتی که سازمان می خواهد در آن جهت حرکت کند. در محیط پرچالش امروزه سازمانها و شرکتها، برای جهت حرکت سازمان ها به سوی موفقیت ایجاد مزیت رقابتی با استفاده از فناوری اطلاعات و تمرکز بر منابع انسانی از ضروریات است. کنترل منابع سازمان نظیر منابع فیزیکی، سازمانی، اطلاعاتی و انسانی مزیت رقابتی را نصیب سازمان می کند. در این میان منابع انسانی به دلیل محدودیت آن و منابع اطلاعاتی به دلیل اهمیت آن در تصمیم گیری درست، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و به جرات می توان مدعی شد که در طول تاریخ ظهور فناوری اطلاعات باعث ایجاد ارتباط در میان رشته ها شده است. فناوری اطلاعات به عنوان یک پیوند دهنده، علوم روز را به کار گرفته می شود تا بتواند اطلاعات مورد نیاز متخصصین سازمان را در کمترین زمان و بهترین وجه ممکن تامین نماید. در این میان مدیریت منابع انسانی به دلیل نقش گسترده ای که در سازمان دارد به نوبه خود متاثر از این تحولات است. به عبارت دیگر در سازمان های حاضر بیش از هر چیزی عملکرد های مدیریت منابع انسانی تحت الشعاع فناوری اطلاعات قرار خواهد گرفت. همسوسازی و بکارگیری ارتباط میان اطلاعات این دو منبع سازمان، مدیریت استراتژیک سازمان را شدیدا تحت تاثیر قرار خواهد داد. هدف اصلی این مقاله ، بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعاتبر سیستم مدیریت منابع انسانی است. این مقاله از چهار بخش اصلی تشکیل شده است: در بخش نخست مفاهیم مربوط به برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات، در بخش دوم مفاهیم مربوط به سیستم اطلاعات و دسته بنید سیستم اطلاعات در فناوری استراتژیک، رد بخش سوم مفاهیم به سیستم اطلاعات مدیریت منابه انسانی و در بخش چهارم تاثیر برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات بر سیستم اطلاعات منابع انسانی بیان می شود.