سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا مداحی – دانشجوی دکتری سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
ناهید اکبری – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی از دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین افضلی مهر – استاد بخش مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

رودخانه ها به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین آب شیرین همواره مورد توجه بوده اند. در دهه های اخیر با توسعه ساخت و سازها نیاز به تأمین مصالح زیر ساختی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. از آنجا رودخانه های کوهستانی به دلیل رژیم خاص خود دارای بستر قلوه سنگی می باشند، مواد بستر این رودخانه ها کاربرد فراوانی در ساخت و ساز دارد. به همین دلیل برداشت شن از بستر رودخانه ها به صورت مجاز و غیرمجاز رو به افزایش است. از آنجا که بر هم زدن ساختار بستر رودخانه ها موجب تغییر نرخ انتقال رسوب و مقاومت بستر رودخانه و در پی آن تغییر محسوس در تراز سطح آب و سرعت جریان دارد از این رو بررسی آثار سوء این برداشت ها در ساختار جریان هنگام وقوع سیلاب از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق با برداشت توپوگرافی باز هایی از بستر رودخانه بابل رود مشاهده شد که برداشت مجاز و غیرمجاز شن موجب از بین رفتن شکل های بستر رودخانه، افزایش رسوبات انتقال یافته و در پی آن وقوع سیلاب های با شدت و سرعت بیشتر می شود که نیازمند انجام اقدامات جدی مسئولان در کنترل این پدیده است.