سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمود بینا – دکتری سازه های هیدرولیکی
حسین زارع – کارشناس ارشدمهندسی عمران مهندسی رودخانه
غلامرضا سروی شوریجه – دانشجوی کارشناسی عمران عمران

چکیده:

احداث سدهای لاستیکی بجای سدها و بندهای انحرافی بتنی یکی از راه حلهای نوین محیط زیستی است که درسالهای اخیر مورد توجه فراوان قرارگرفته است سدلاستیکی یک لوله قطور لاستیکی است که معمولا در امتداد مقطع عرضی رودخانه نصب می گردد و با پروخالی کردن آن از هوا یا آب بصورت مانعی با ارتفاع دلخواه برسر راه آب رودخانه قرار میگیرد سدهای لاستیکی می توانند همراه با پرتاب کننده deflector یا بدون آن باشند از طرف دیگر سطح فنداسیون سد یا بالشتیک نسبت به کف رودخانه در رقوم مختلف ممکن است نصبگردد از جمله حالتی است که فنداسیون از کف رودخانه پایین تر بوده و همانند حوضچه آرامش عمل می کند و یا حالتی است که کف فنداسیون با سطح رودخانه همتراز باشد به منظور بررسی استهلاک انرژی پارامترهای هیدرولیکی نظیر دبی جریان عمق آب بالا دست و پایین دست اعماق قبل و بعداز پرش هیدرولیکی اندازه گیری و افت انرژی جریان از روی سد محاسبه شد.