سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد خدایی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان
رسول وظیفه – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

چکیده:

صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت پاک بعد از صنایعی همچوننفت و خودروسازی جزء صنایع مهم و رو به گسترش در جهان می باشد این صنعت در بسیاری از کشورها با رشد سریع تر نسبت به سایر بخشهای اقتصادی و با ایجاد فرصتهای شغلی جدید یک صنعت پیشرو تلقی می شود گردشگری به قدری در توسعه اقتصادی کشورها اهمیت دارد که اقتصاد دانان آن را صادرات نامرئی نامیدند گردشگری از پویاترین بخشهای اقتصادی جهان بود که سازمان تجارت جهانی پیش بینی میکرد در چند سال آینده از لحاظ درآمد صنعت جهانگردی در راس همه صنایع موجود دردنیا قرارمیگیرد و بزرگترین بخش تجارت بین الملل را به خود اختصاص میدهد تاثیر اقتصاد بر گردشگری هم از لحاظ تعداد گردشگر و هم از لحاظ درآمد گردشگری برکسی پوشیده نیست به همیندلیل دراین مقاله تاثیر بحران مالی جهانی بر صنعت گردشگری بررسی می شود.