سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسماعیل محمودی – گروه گیاهپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
احمدرضا احمدی – گروه گیاهپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
نادر حسن زاده – گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ته
داود نادری – گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده:

بسیاری از باکتریهای بیماریزای گیاهی بخصوص Pectobacterium atrosepticum برای حمله به میزبان و تولید فاکتورهای بیماریزایی از یک مکانیسم بیان ژنی پیشرفته به نام حدنصاب حسگری (Quorum sensing) استفاده می کنند. این پدیده همراه با تولید و پخش مولکولهای پیام رسان در جمعیت باکتریها می باشد. مولکولهای پیامرسان که در حدنصاب حسگری پکتوباکتریوم تولید می شود از گروه اسیل هوموسرین لاکتون (AHL) می باشند. در این پژوهش تاثیر پنج جدایه از سه جنس باکتری تجزیه کننده AHL (Bacillus sp.، Arthrobacter sp. و Mesorhizobium sp.) روی مولکولهای سیگنالی و بیماریزایی P. atrosepticum PaSM1 مورد بررسی قرار گرفت. همه‌ی این جدایه ها توانستند AHL طبیعی تولید شده توسط P. atrosepticum PaSM1 را تجزیه کنند. در آزمون کنترل بیولوژیک روی غده های سیب زمینی، تمام جدایه های مورد آزمایش (quenchers) توانستند در بیماریزایی پکتوباکتریوم اختلال ایجاد کرده و علائم پوسیدگی نرم را کاهش دهند که در این میان Bacillus sp. DMS133 بیشترین تاثیر را روی بیماریزایی PaSM1 نشان داد و تا ۷۵ درصد علائم بیماری را کاهش داد.