سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر شیرالی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

معماری به مثابه بسترزندگی انسان تجلی گاه اعتقادات و باورهای ساکنین خویش است و همچون خود انسان از دو وجه جسمانی کالبدی و روحانی معنوی تشکیل شده است وجه کالبدی آن که متاثر از عوامل مادی محیطی و کارکردی است و وجه معنوی آن که متاثر از اعتقادات انسان می باشد با این رویکرد هدف این تحقیق مطالعه ی نقش باورهای دینی برمسکن سنتی شوشتر و نزدیک شدن به مفاهیم معنوی آن است برای رسیدن به این هدف باعنایت به تعریف انسان درباورهای دینی جهان بینی اسلامی و تعریف وی از مسکن سنتی به بیان ویژگیهای کیفی فضاهای سنتی براساس باور انسان دینی پرداختیم و با استفاده از تحلیل نمونه هایی ازخانه های سنتی شوشتر به دنبال شناسایی مصداقهایی برای شناسایی ویژگیهای معنوی پرداختیم