سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرضا مشروفه – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
کامران سعادتمند – دانشجویکارشناسی ارشد محیط زیست
فاطمه صفری هفشجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه بیرجند

چکیده:

دراین پژوهش تاثیر بالا آمدن سطح آب دریا از یک متر تا ۵ متر برمساحت اراضی تالاب ها، تولید ناخالصی محلی، تولیدات زراعی، وسعت شهرهای ساحلی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بررسی گردیده است و همچنین یک مقایسه آسیب پذیری بین کشورهای منطقه و درصد تاثیر آنها از بالا آمدن سطح آب دریا را ارائه میدهد و نیز ارائه یک دیدگاه عمومی از آسیب پذیری مناطق ساحلی درخاورمیانه و شمال آفریقا و نیز شناسایی و بررسی لزوم نیاز به یک سیاست راهبردی و اقدامات ضروری در راستای سازگاری و ظرفیت هاینهادی جهت نظارت ارزیابی و ارتقا آگاهی عمومی نسبت به پیامد تغییرات اقلیم می باشد