سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهرام کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری,دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
مهدیار قراولباشی –

چکیده:

طراحی پایدار از موضوعات بسیار مهم در طراحی جهان امروز است . بدون تردید یکی از موارد مهمی است ، که انسان باپیشرفت روزافزون شهرنشینی وافزایش بی رویه جمعیت برای رسیدن به آن همواره با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند . معماران ایرانی در عرصه های معماری و شهرسازی از پیشگامان عرصه هنر این مرزو بوم بوده اند و عناصر بدیع و زیبایی به یادگار گذاشته اند اگر بناها و شهرهای تاریخی ما همواره اصالت و پایداری خود را دارند باغ هایمان نیز بیتردید از پایدارترین و ماندگارترین آثار معماری ایران زمین به شمار می آیند. باغ ایرانی که برخاسته از تفکر چندین هزار ساله است. می تواند موجب کاهش آلودگی وافزایش میزان اکسیژن مورد نیاز برای انسان، وهمینطور جذب سر وصدا وخنک سازی محیط با کاهش مصرف انرژی همراه باشندوباعث ایجاد ی ک سیستم پایدار در شهرها ی ما بشوند . از آنجا که پی شینیان در طول زمان از ویژگیهای این باغ ها بهره جسته اند.به نظر می رسد که ما نیز باید از ویژگیهای این باغ هادر عصر خود بهره جسته و زمان سرمایه گذار ی در رشدوتوسعه باغها در شهرها فرا رسیده است. بنابراین حضور ی افتن باغها دراطراف فضاهای مسکونی بهترین فرآیند برای همسو شدن نیازها ی انسان و طبیعت است ، و ما باید با روش سازماندهی مجدد زمین از طریق بهینه کردن مساحت و تنظیم دوباره قطعات زمینهای مسکونی ، باعث حضور باغها در شهر ها واطراف خانه های مسکونی شویم.ودرنتیجه این راستا به یک معماری پایدار دست یابیم