سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهران فتحی – دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
سحر زمانی –
رضا سوخت سرایی –

چکیده:

دراین بررسی تاثیر باغبانی بربهبود بیماری آلزایمر مورد مطالعه قرارگرفته است هدف از این ارایه این مطلب پیشنهاد راهکارهایی توسط علم باغبانی برای پیشگیری هریک از علائم آلزایمر بیماری قرن در انسانها بخصوص در افراد مسن است که درنتیجه زمینه را برای ایجاد موارد زیرمهیا می کند افزایش بکارگیری از حافظه در باغبانی برای جلوگیری ازکاهش آن تقویت حس تعادل پذیری درباغبانی برایجلوگیری از کاهش قضاوت ثابت بودن طراوت در گیاهان و تلقین آن در خود برایجلوگیری از تغییر خلق و خو ایجاد حس فعالیت برای جلوگیری از انزوا و افسردگی و بکارگیری توانایی و ابتکار خود برای جلوگیری از کاهش قوه ابتکارآنها با توجه به مطالعاتی که از سالها پیش بهصورت مکرر دررابطه با باغبانی صورت گرفته است این مفهوم به اثبات رسیده است که باغبانی برایجلوگیری از بسیاری از بیماریهای روحی و جسمی مناسب است.