سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم حاجی دولو – دانشیار، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
محمدهادی معتقد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گر

چکیده:

باز کردن پنجرهها باعث تغییر الگوی خطوط جریان هوا و افزایش مقدار نیروی درگ وارد بر خودرو میشود. در تحقیق حاضر، میزان افزایش درگ در حالتهای مختلف باز بودن پنجرههای خودرو مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این کار مدل هندسی خودرو در نرم افزار سالیدورک ۱ ایجاد شده و سپس به کمک نرم افزار کاسموس فلوورک ۲ تحلیل بر روی آن صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که با باز شدن یک پنجره، هوا از قسمت انتها و پائین پنجره وارد اتاق شده و از قسمت ابتدا و بالای پنجره خارج میشود. همچنین باز شدن پنجرههای جلو تاثیر بیشتری در افزایش ضریب درگ نسبت به پنجرههای عقب خودرو دارد. در واقع هر چه میزان جریان هوای ورودی به اتاق خودرو و آشفتگی این جریان افزایش یابد، نیروی درگ افزایشبیشتری خواهد داشت.