سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فهیمه امینی – مهندس کامپیوتر –هنرآموز آموزش و پرورش ناحیه ۴ اصفهان

چکیده:

امروزه جامعه شناسان به تأثیرات مثبت بازی های کامپیوتری بر رفتارهای فردی و اجتماعی افراد پی برده اند. دنیای بازی هایرایانه ای سرشار از شگفتی هاست .جایی که کودکان را تا مرز تحقق رویاها می برد و آنان در دنیایی هیجان انگیز و پر ماجرارها می شوند.ولی به دلایلی مانند: عدم آموزش صحیح به کودکان و نوجوانان، معرفی بازی های رایانه ای و انواع آن به طور غیر صحیح،آشنا نبودن کاربران به زبان رایانه و … اهداف بازی های رایانه ای به درستی شناخته نشده است و کودکان در عمل به سمتبازی هایی سوق داده شده اند که اثرات زیان باری دارند. بازی های غیراستاندارد رایانه ای در ایجاد و بروز پرخاشگریبسیارمۆثر است ومی توانند پرخاشگری را در کودکان بالا ببرد.این گونه بازی ها می تواند در بروز رفتارهای ضد اجتماعی و ناسازگاری مۆثر باشند و موجب اضطراب فرد گردند. چنین بازیهایی باعث وسواس، رفتارهای اعتیاد گونه، غیرانسانی شدن بازی کنندگان، رشد رفتارهای ضد اجتماعی، خالی شدن عواطف ومشکلات سلامتی می شوند.