سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا دهکردی – کارشناس ارشد مهندسی سازه
کیاچهر بهفرنیا – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
فرهاد بهنام فر – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

از مهمترین عوامل تاثیر گذار برطراحی ساختمان ها نیروهای جانبی وارد بر آنها مانند زلزله یا باد در طول مدت بهره برداری می باشد از این رو می بایست سازه مقاومت کافی در مقابله با این نیروها درهنگام وقوع را داشته باشد با توجه به اینکه رفتار سازه در هنگام وقوع زلزله بصورت تصادفی می باشد سیستم باربر جانبی می بایست خسارت را در حد قابل قبول حفظ کرده و ضامن سلامت ساکنین باشد براین اساس سازه می بایست شکل پذیری کافی برای تحمیل تغییر شکل های زیاد غیرارتجاعی را داشته و این تحمل به گونه ای باشدکه فروریختگی در سازه به وجود نیاید رفتار شکل پذیر. برای مهار نیروهای جانبی زلزله راهکارهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها استفاده از دیوارهای برشی است.