سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

غلامعلی شفابخش – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
احسان کاشی – دانشجوی کارشاسی ارشد راه و ترابری
مهدی پورروح الامین – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری

چکیده:

امروزه در بسیاری از شبکه های راه آهن بارهای دینامیکی شناسایی شده و انواع مختلفی دارند دربیشتر نمونه ها بارچرخ بصورت دینامیکی عمل می کند درحالیکه بعدها با توجه به استاندارد طراحی AS1085 روی رفتار خمشی و آنالیز خرابی ساختمان خط آهن کار شده است این مقاله تاثیر بارمتقارن چرخ روی رفتار خمشی و معیارهای خرابی تراورس های بتنی خط آهن را نشان میدهد جدیدترین مدل المان محدودتراورس بتنی که از قبل اثبات شده بود مجددا از طریق آزمایشات تجربی صحت آن توسط مولفین به اثبات رسیده است جهت مدلسازی عددی از بسته STRAND7 مدل غیرخطی المان محدود استفاده شده است که قادر به شبیه سازی بالاست بدون تنشدر شرایط حدی که بالاست فقط قادر به تحمل فشار می باشد است بررسی های عددی صورت گرفته برای استفاده مهندسان راه آهن درآنالیز خرابیو ترک خوردگی تراورسهای بتنی تحت تاثیر بارنامتقارن نیمه استاتیکی زیاد از جانب چرخ بسیار مفید می باشد رفتارهای نرمال نیمه استاتیکی بدست آمده با این روش باعث تایید اثر بحرانی چرخهای عظیم نامتقارن روی رفتار خمشی تراورس بتنی درخط آهن می گردد.