سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالفضل قاسمی – آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم و تجدید ساختار دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین جاویدی دشت بیاض –

چکیده:

باتوجه به مطرح شدن مفهوم هاب انرژی به منظوریکپارچه سازی و ایجادهمکاری میان حاملهایمختلف انرژی این مقاله تاثیر تبادل توان درسمت بارروی بهره برداری یکپارچه از سیستم های انرژی شامل هابهای بهم پیوسته را مورد بررسی قرارمیدهد با توجه به اینکه دریک شبکه بهم پیوسته میزانتوان ورودی به هاب ها به یکدیگر مرتبط هستند امکان تبادل توان بین هابهای مختلف با ایجادلینک درسمت خروجی هاب ها نیز بوجود آمده است بادرنظر گرفتنیک شبکه نمونه میزان تاثیر این تبادل توان روی تغییرات هزینه انرژی بررسی شده است این تغییرات هزینه انرژی از انجا ناشی می شود که با ایجاد این همکاری سیاست بهره برداری از سیستم نیز تغییر خواهد کرد.