سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آیه محسنی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا ابوطالبی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدحسین سیدین – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

به منظور افزایش مقاومت به خوردگی فولاد کم کربن در آلومینیوم مذاب، از پوشش دهی آن به وسیله آلومینایزینگ به روش غوطهوری گرم استفاده میشود. در این تحقیق، ابتدا نمونههای فولادی تحت عملیات آلومینایزینگ با شرایط مناسبقرار گرفته و سپس بر روی نمونهها، عملیات حرارتی در محیط اکسیدان انجام گرفت. میکروساختار پوشش اکسیدی و لایه آلومینایدی به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی و تفرق اشعه ایکس بررسی شد. فاز غالب تشکیل شده قبل از عملیاتحرارتی بر روی سطح نمونهFe2Al5است. نتایج نشان داد که با انجام اکسیداسیون Al2O3روی سطح پوشش تشکیل وFe3Al و FeAl به Fe2Al5 تبدیل میگردد. نمونههای پوشش دهی شده، در آلومینیوم مذاب قرار گرفته و میزان حل شدن آن ها در دمای بالا و در زمانهای مختلف بررسی شد. بعد از ۳۰ دقیقه، درصد وزنی آهن وارد شده از نمونه بدون پوشش و نمونه پوشش دار به درون مذاب آلومینیوم با دمای ۹۰۰° به ترتیب ۱/۲۴۲و۰/۵۸۲ است. مشاهده گردید که لایه اکسیدی تشکیل شده بر روی پوشش و همچنین حضور ترکیبات بین فلزی با آهن بالاتر، نقش اصلی را در حفاظت نمونه از خوردگی در مذاب آلومینیوم بازی می کنند