سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی نورزاد – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
رضا راستی اردکانی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
علی جلیلیان شیرازی – کارشناس ارشد خاک و پی

چکیده:

مساله اندرکنش خاک و سازه تحت بارهای دینامیکی از سال ۱۹۶۰ در طراحی پی های سطحی مطرح شد پیش از این زمان پیشرفتهای قابل توجهی جهت انالیز رفتار دینامیکی سازه های مهندسی انجام گرفته بود دراین انالیز ها پاسخ سازه با در نظر گرفتن درجات ازادی آن وقتی تحریکات زلزله مستقیما به نقاط واقع بر آن اعمال می گردد با استفاده از معادلات حرکت سازه بدست می اید اما در حالتی که خاک اطراف سازه را احاطه کرده باشد تحریکات زلزله ابتدا به خاک اطراف سازه اعمال می گردد و مستقیما به سازه وارد نمی شود دراین مواردمشخص شد که رفتار سازه از تغییرات دینامیکی سیستم پی/ فونداسیون تاثیر می پذیرد وهمین تاثیر پایه گذار رویکردنوینی تحت عنوان اندرکنش خاک و سازه در بررسی رفتار دینامیکی سازه ها شد.