سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبداله حسینی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
مهرداد صدیقی ممان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گرایش سازه دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از انواع متداول سازه های ساختمانی موجود قابهای خمشی بتن مسلح می باشند که به دلایلی نظیر تغییر آیین نامه ها،عدم طراحی و اجرای صحیح خصوصاً عدم رعایت طولهای مهاری و گیرایی کافی،عدم رعایت تناسب ستون قوی -تیر ضعیف و ضعف در ناحیه اتصال تیر به ستون، تاثیر عوامل محیطی نظیر خوردگی آرماتور و غیره نیاز به بهسازی لرزه ای دارند. یکی از روشهای متداول بهسازی لرزه ای این سازه ها اضافه نمودن دیوار برشی می باشد که تقاضای نیرویی وشکل پذیری اعضای قاب خمشی را کاهش داده و با سختی و شکل پذیری مناسب پاسخگوی نیاز لرزه ای می باشد. از آنجا که بهسازی لرزه ای بر مبنای طراحی بر اساس عملکرد انجام می شود تامین نیازهای شکل پذیری و کنترل آسیب در اعضای غیر سازه ای در ساختمان تا حد زیادی وابسته به مدلسازی خاک در زیر پی و تاثیر آن در توضیع تقاضای شکل پذیری در اعضای سازه ای می باشد دراین مطالعه با بررسی پارامتریک و مدلسازی خاک -سازه به بررسی اثرات اندرکنش خاک و سازه پرداخته شده و نتایج آن با مدلهای بدون در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه به لحاظ ارزیابی آسیب پذیری و توزیع خسارات واردهمورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد