سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قاسم دینی – استادیار گروه مهندسی مواد، دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس نجفی زاده – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق، تاثیر اندازه و جهت گیری دانه بر ریز ساختار فولاد TWIP در کرنش حقیق ۰/۰۶ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج TEM نشان می دهد که در اندازه دانه ی ۱۸/۴µm مشاهده می شود. علاوه بر این، علت توقف دوقلویی شدن مکانیکی د رنتیجه ی ریز دانه شدن در کرنش های بالاتر با توجه به تغییر در ساختار نابجایی ها در مراحل اولیه ی تغییر شکل بررسی شده است.