سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

قدیر تقی زاده مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
سیدجعفر هاشمی –
سیدرضا طباطبایی کلور –
فیض الله شهبازی –

چکیده:

کوفتگی میوه که درطول جابجایی و حمل و نقل بوجود می آید ضایعات تلقی می شود دراین تحقیق اثر اندازه میوه کیوی درون جعبه برروی میزان صدمات وارده به میوه کیوی درطول حمل و نقل بررسی شد این آزمایش درقالب بلوکهای کاملا تصادفی درسه تکرار انجام شد نتایج آنالیز ها نشان دادکه اثر اندازه میوه درسطح یک درصد برروی میزان صدمات معنی دار است میزان صدمه برمبنای عمق لهیدگی درصد تعداد میوه های صدمه دیده و همچنین درصد تعداد میوه های با اسیب دیدگی بیشتر از دو میلی متر می باشد میوه های بزرگتر صدمات بیشتری نسبت به میوه های کوچکتر داشتند علت آن را می توان به تخلخل بیشتر کیوی های بزرگتر در مقایسه با میوه های کوچکتر نسبت داد.