سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمسعود حسینی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوش
محمدجواد شیخ داودی – اسنادیار گروه زراعت دانشگاه کشاورزی رامین
خلیل عالمی سعید – اسنادیار گروه زراعت دانشگاه کشاورزی رامین

چکیده:

سوخت مصرفی وسایل نقلیه موتوری یکی از مسائل مهم جهان امروز است، که کشور ما نیز از آن مستثنی نیست.انتخاب و استفاده مفید از ماشین ها به کم کردن میزان سوخت مصرفی کمک می کند. ماشین های کشاورزی نیز به دلیل استفاده از سوخت دیزل باید به گونه ای انتخاب شود که بتواند با حداقل سوخت مصرفی حداکثر استفاده را داشته باشد. در کشاورزی اندازه و ابعاد زمین بر روی مصرف سوخت ماشین ها تاثیر زیادی دارد. تناسب بین قطعات زمین و اندازه ماشین در مصرف سوخت خیلی مهم است. در این تحقیق تاثیر اندازه قطعات مزرعه که بالاتر از یک هکتار است در دو نوع تراکتور یکی نیوهلند T155 و دیگری مسی فرگوسن ۳۹۹ چهار چرخ محرک بررسی شده است. که در روش تسطیح لیزری تراکتور نیوهلند T155 در قطعه بالاتر از یک هکتار مصرف سوخت کمتری نسبت به قطعه پائین تر از یک هکتار داشت. علاوه بر این تراکتور مسی فرگوسن ۳۹۹ چهار چرخ محرک را در قطعه بالاتر از یک هکتار و قطعه پائین تر از یک هکتار سوخت مصرفی آن مقایسه گردید که در قطعه پائین تر از یک هکتار مصرف سوخت کمتری داشت. در تسطیح به روش مرسوم نیز دو تراکتور در قطعات بالاتر از یک هکتار و پائین تر از یک هکتار با یکدیگر مقایسه شد که تراکتور نیوهلند T155 در قطعه بالاتر از یک هکتار مصرف سوخت کمتری نسبت به قطعه پائین تر از یک هکتار داشت. در تسطیح به روش مرسوم تراکتور مسی فرگوسن ۳۹۹ در قطعات بالاتر از یک هکتار و پائین تر از یک هکتار با یکدیگر مقایسه شد که مصرف سوخت این تراکتور در قطعه بالاتر از یک هکتار کمتر از قطعه پائین تر از یک هکتار بود.