سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میلاد ربانی اصفهانی – دانشکده مهندسی شیمی، گروه مهندسی بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی
مهرداد آذین – پژوهشکده بیوتکنولوژی، سازمان پژوهشهای علیم و صنعتی ایران

چکیده:

امروزه استفاده از انرژی های زیستی تجدید پذیر یکی از مهمترین موضوعات در سطح جهان می باشد. تولید اتانول به روش زیستی از مواد لیگنوسلولزی به عنوان نسل دوم سوختهای زیستی معرفی شده است. به علت اینکه مواد لیگنوسلولزی بصورت پلیمری به درجه پلیمرازسیون بالا از فیبرهای زیستی هستند، تیمار آنزیمی اینگونه مواد دارای محدودیت های می باشد. یکی از عوامل موثر بر میزان بازده آنزیمی، میزان سطح در دسترس آنزیم می باشد به نحوی که با افزایش سطح، آنزیم به صورت کاراتری عمل تجزیه و شکستن پیوندها را انجام می دهد. به همین دلیل اندازه ذرات خوراک استفاده شده در مرحله پیش تیمار می تواند تاثیر مهمی بر بازده فرایند آنزیمی داشته باشد. سعی شده است دراین مقاله میزان تاثیر اندازه ذرات باگاس نیشکر در پیش تیمار از طریق انرژی التراسوند و امواج ماکروویو مشخص گردد.