سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن شهابی – گروه فیزیک دانشگاه جامع امام حسین ع تهران
پرویز حسین خانی –
رضا افضل زاده – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران

چکیده:

دونوع نانوذره اکسید روی خالص با اندازه های مختلف با استفاده از روش حالت جامد واکنش انفجاری روش پیرولیتیک تولید شده اند اندازه و ویژگیهای ساختار بلوری این دو نوع ذره توسط دستگاه پراش پرتو (XRD) X مورد بررسی قرارگرفت الگوهای پراش پرتوX تشکیل فاز ورتزایت نانوذرات را تایید می کنند اندازه یکی از نمونه ها ۹/۶nm و اندازه نمونه دیگر ۵۱/۵nm است حساسیت این دو نوع نانوذره و همچنین میکروذره به عنوان تابعی از دما و غلظت بخار اتانول مورد بررسی قرارگرفت تحلیل داده ها نشان میدهد که با کاهش اندازه ذرات درحسگر غلظت اشباع افزایش می یابد غلظت اشباع میکروذره تقریبا برابر ۲۰۰۰ppm و نانوذره ۵۱/۵ نانومتری ۷۰۰۰۰ppm و نانوذره ۹/۶نانومتری ۲۵۰۰۰۰ppm می باشد.