سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدرحیم کیاحسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده مهندسی
سیروس جوادپور – دانشگاه شیراز بخش مهندسی مواد
مجید ملک – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی سازمان انرژی اتمی کرج

چکیده:

دراین مقاله تاثیر عملیات فورجینگ چندمحوره MF به عنوان یک روش تغییر شکل پلاستیک شدید SPD برروی خواص خوردگی فولاد زنگ نزن آستنیتی ۳۱۶ مورد بررسی قرارگرفته است بدین منظور نمونه های به شکل مکعب طی پاسهای مختلف تحت عملیات فورجینگ چندمحوره قرارگرفتند از روشفعالیت الکتروشیمیایی پتانسیوکینتیک دو حلقه ای DL-EPR درمحلول ۰٫۵M H2SO4, 0.001M KSC و روش حکاکی الکتریکی در اسید اگزالیک به منظور بررسی درجه حساس شدن ناشی از رسوب کاربید کروم DOS استفاده شد مقاومت به خوردگی حفره ای با استفاده از روش پسیو شدن پتانسیودینامیک سیکلی CPP درمحلول ۳٫۵۶wt% NaClمورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد نمونه های با دانه فوق ریز مقاومت به حساس شدن و مقاومت به خوردگی حفره ای بالاتری نسبت به نمونه های آنیل شده و اولیه دارند درجه حساس شدن و مقاومت به خوردگی حفره ای بستگی به میزان تبلور مجدد دینامیک درحین فورجینگ چندمحوره دارد بطوریکه بعد از ۳ پاس فورجینگ چندمحوره درجه حساس شدن و مقاومت به خوردگی حفره ای به حداقل می رسد افزایش تغییر شکل بازیابی دینامیکی و نظم یابی مجدد نابجایی ها باعث کاهش این اثر می گردد درانی تحقیق مرزدانه و نابجایی ها بررفتار خوردگی فولاد زنگ نزن ۳۱۶ بررسی گردیده است.