سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عاطفه خدابنده لو – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه ژئوفیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-

چکیده:

پایه روش های متنوع اکتشافات ژئوفیزیکی ظرفیت زمین برای تولید و پاسخ میدان های الکتریکی است. اکتشاف و بهره برداری اولیه از آب های زیرزمینی برای مصارف مختلف بخصوص در مناطق خشک و فاقد آب های دائمی سطحی اهمیت زیادی دارد. پس از مطالعات انجام شده بر روی آب زیرزمینی با روش مقاومت ویژه الکتریکی نتایج حاصله نشان می دهد که در همه ی لایه های آبدارR.T بالا نشان دهنده ی آبدهی بالا نیست و در برخی از آبخوان ها ،وجود املاح زیاد باعث کاهش مقاومت ویژه الکتریکی آب شده است که خود سبب کاهش R.T آب گشته است. در واقع در این آبخوان ها کاهش R.T نشان دهنده آبدهی کم آبخوان نیست، بلکه نشان دهنده کیفیت نامطلوب آب در آن لایه می باشد. در این مقاله به بررسی چگونگی محاسبه R.T در یک آیخوان و اثر املاح بر روی آن می پردازیم.