سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمودرضا عبدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

استفاده از الیاف مصنوعی به شرط اختلاط بهینه، میتواند روش مناسبی جهت تسلیح خاکها باشد. در این تحقیق، خصوصیات مکانیکی نمونههای مسلح شده با الیاف پلیپروپیلن توسط آزمایشات سه محوری تحکیم نیافته – زهکشی نشدهUU) و با اشباع کردن نمونهها، مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان داده که افزودن الیاف با آرایش تصادفی باعث افزایش حداکثر مقاومت فشاری و شکل پذیری رس کائولینیت گردیده است. بطور کلی افزایش طول و درصد الیاف، تا حدودی باعث افزایش مقاومت فشاری و شکل پذیری نمونههای تسلیح شده،گردیده است. البته با افزودن الیاف تا میزان ۰/۲ درصد شاهد افزایش شکل پذیری نمونهها هستیم و با افزایش بیشتر درصد الیاف، شکل پذیری روند نزولی پیدا میکند همچنین افزودن الیاف تا میزان۰/۳ درصد سبب افزایش زاویه اصطکاک داخلی و ضریب چسبندگی شده و با افزودن میزان الیاف به بیش از این مقدار، به ترتیب شاهدکاهش و افزایش، زاویه اصطکاک و ضریب چسبندگی میباشیم.