سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه جهانی لطف ابادی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – سازه دانشگاه گیلان
رحمت مدندوست – استادیار بخش مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

بتن یکی از مهمترین مواد در ساخت پروژه های ساختمانی است در میان انواع بتن بتن خودتراکم به علت کارایی بالا برای عناصر با شکلهای پیچیده چشم انداز جدیدی را پیشنهاد می کند اما بتن خودتراکم نیز مانند بتن نرمال در کشش ضعیف می باشد لذا استفاده از الیاف در بتن خود تراکم به عنوان گزینه ای برای افزایش مقاومت کششی بتن و کاهش گسترش ترک ها مورد توجه قرارگرفته است در بتنهای خود متراکم به ویژه مخلوطهای حاوی الیاف تقویت کننده خواص بتن سخت شده با بتن نرمال متفاوت خواهد بود دراین مقاله خواص بتن خودتراکم تقویت شده با الیاف نایلون به میزان ۰/۴kg/m3 و بتن خود تراکم معمولی شامل مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته در دو شرایط مرطوب و خشک مورد مطالعه قرارگرفت و رابطه بین این دو مشخصه با مقادیر پیشنهادی ایین نامه ها مقایسه شد.