سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین مدرسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیس
حسین رهنما – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز
علی لشکری – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

یکی از مهمترین و ارزان ترین مصالح موجود که در دنیا کاربرد وسیعی دارد، بتن است. مزایای که بتن موجب شده است که مورد علاقه اکثرمهندسین، طراحان و کارفرمایان باشد. مزایای عمده بتن، مقاومت فشاری خوب، امکان بکارگیری آن در اغلب مناطق جغرافیایی، استفاده از مصالح طبیعی و ارزان، دارا بودن هزینه کم در مقابل حجم عملیات زیاد، شکل دهی آن با توجه به اشکال هندسی طرح، امکان مکانیزه کردن عملیات، عدم نیاز به نگهداری پرخرج در طول عمر بهره برداری و . . . است. اما بتن در نمودار تنش- کرنش دارای شیب نزولی تندی است. کاهش سریع مقاومت فشاری در ناحیه بعد از پیک بار به شکل معلومی موجب مود تردشکنی گسیختگی می شود. برا ی بهبود شکل پذیری بتن یک راهکار وجود دارد و آن افزودن الیاف به بتن می باشد. هزینه تهیه الیاف تولید شده در کارخانه زیاد می باشد. با توجه به فراوانی زائدات فلزی موجود در قطب های صنعتی کشور و حتی در کارگاه های کوچک، در این مطالعه از تفاله های تولید شده در کارگاه های جوشکاری و تراشکای به عنوان الیاف برای تسلیح بتن استفاده شده است. در این تحقیق از تراشه های فولادی مارپیچی در نسبت های حجمی ۰/۴۰ و ۰/۸۰ و ۱/۲ درصد استفاده شده است.