سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد فهیمی فر – استاددانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران
بهروز مهرزادسلاکجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علیرضا دوستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید محمدی قلعه عزیز – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه شاتکریت به عنوان یکی از پرکاربردترین حائلهای مورد استفاده شناخته شده است یکی از مسلح کننده های جدید برای این نوع مصالح می تواند الیاف های فولادی باشد دراین پژوهش مطالعات آزمایشگاهی برروی شاتکریت مسلح به الیاف فولادی برای ارزیابی خواص مقاومتی و تغییرشکل پذیری در قبل و بعد از ایجاد ترک انجام شده است آزمایشها شامل آزمایشهای فشاری خمشی، برزیلی و کشش مستقیم برروی نمونه های ۲۸ روزه ی شاتکری با درصدهای مختلف الیاف است نتایج نشان دهنده ی تاثیر کم الیاف برمقاومت فشاری نهایی نمونه هاست اما نمودار بعد از پیک را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد در ضمن این الیاف ها تاثیر قابل ملاحظه ای برمقاومت نهایی خمشی و کششی و نمودار بعد از پیک آنها دارند.