سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمانه پیرمرادی – دانشجوی کارشناسی دبیری معارف دانشگاه فرهنگیان،پردیس شهید باهنر کرمان
شهین پرسش – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
حسین خالوعسکری – دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان،پردیس شهید مطهری شیراز

چکیده:

ایمان و عمل صالح، ملاک و معیار اساسی سبک زندگی اسلامی و دستیابی به حیات طیبه است. حیات طیبه و لقای پروردگار، هردو، با ایمان و عمل صالح به دست میآید. از آن جهت که حیات سبب حس و حرکت در همه موجودات است حیات طیبه نیز سبب شهود حق تعالی و سیر در تجلیات انوار الهی و سبک زندگی جدید نورانی برای آدمی میگردد.سبک زندگی اسلامی و نیز قانونمند کردن آن برای همه بشریت، آن گونه که شایسته این مهم باشد، چندان مورد توجه قرار نگرفته است، پژوهش در حیاتطیبه که یک اصطلاح قرآنی است و بررسی ویژگیهای زندگی مرتبط با آن میتواند ما را به سبک زندگی مورد قبول اسلامرهنمون سازد.سبک زیستن منعکس کننده گرایش ها، تمایلات، رفتارها، عقایدو ارزش های یک فرد یا جامعه است و مجموعه ای از طرز تلقی ها، عادت ها، نگرش ها،سلیقه ها، معیارهای اخلاقی و سطح اقتصادی، در کنار یکدیگر طرز زندگی کردن فرد یاگروهیرا می سازند. هدف پژوهش زیر بررسی سبک زندگی اسلامی و ویژگی های آن از منظر قرآن و روایات می باشد و نیز شاخصه هایانسان متعالی، اصول و مبانی سبک زندگی اسلامی، وجه تمایز و امتیاز سبک زندگی اسلامی با دیگر روش های زندگی و نیز ماهیت و غایت سبک زندگی اسلامی و نقش انسان شناسی و جهان بینی و هدف زندگی در سبک زندگی در مورد برررسی قرار می دهد. این پژوهش کاربردی است و برای انجام تحقیق از روش توصیفی کتابخانه ای استفاده شده است.