سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدزاهد فایقی – کارشناس ناظر آزمایشگاه سد سیمره شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
فرزاد منوچهری دانا – مدیر گروه بتن شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

سدسیمره واقع در ۱۰۰ کیلومتری ایلام از نوع بتنی دو قوسی می باشد بتن بدنه سد را می توان بتنهای حجیم دسته بندی نمود بتن بدنه سد عمدتا به بتن پوسته حدود ۲ متر از بالا دست و پایین دست هر بلوک و بتن مغزه بتن میانی هر بلوک تقسیم بندی می شود که اندازه بزرگترین سنگدانه بتن پوسته ۶۳ میلی متر و اندازه بزرگترین سنگدانه بتن مغزه ۱۲۰ میلی متر می باشد. در سد سیمره نمونه برداری از بتن تازه مطابق با استاندارد های مربوطه انجام می گیرد و برای نمونه برداری از بتنهای معمولی از قالبهای استوانه ای استاندارد با قطر ۱۵۰ و ارتفاع ۳۰۰ میلیمتر بتن رد شده از الک ۳۸ میلیمتر و برای نمونه برداری از بتنهای پوسته و مغزه بدنه سد از قالبهای استوانه ای با قطر ۲۵۰ و ارتفاع ۵۰۰ میلی متر بتن رد شده از الک ۷۵ میلیمتر استفاده شدها ست.