سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید نادری میقان – گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرشاد فرشچی تبریزی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین عابدینی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
حسین آتشی کاشی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

به عنوان بافر و شروع کننده K2S2O8,Na2CO3 و بصورت گسترده ای در پلیمریزاسیون امولسیونی به کار می روند و علیرغم کاربرد فراوانی که در این فرآیند ها دارند اطلاعات محدودی در مورد این الکترولیت ها موجود است مقدار غلظت بحرانی مایسل CMC برای سورفکتانت سدیم دو دسیل سولفات SDS در غلظت های مختلف K2S2O8,Na2CO3 بوسیله آزمایشات هدایت سنجی دردمای ۲۵ درجه سانتی گراد اندازه گیری شده و همچنین تاثیر غلظت این الکترولیت ها برروی CMC به همراه رابطه ای بین غلظت الکترولیت و CMC دراین دما ارائه شده است این رابطه روش ساده ای برای محاسبه CMC در غلظت های مختلف الکترولیت دراختیار محققین قرارمیدهد نتایج نشان میدهد که مقدار CMC برای SDS به نوع و غلظت الکترولیت های افزوده شده بستگی دارد.