سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید نادری میقان – گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرشاد فرشچی تبریزی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین عابدینی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
حسین آتشی کاشی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

درجه تفکیک مایسلی a برای سورفکتانت سدیم دودسیل سولفات SDS در حضور غلظتهای مختلف K2S2O8,Na2CO3 بوسیله آزمایشهای هدایت سنجی در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد اندازه گیری شده و تاثیر غلظت این الکترولیت ها برروی a به همراه رابطه ای بین غلظت الکترولیت و a ارائه شده است این رابطه روش ساده ای برای محاسبه a در غلظت های مختلف الکترولیت دراختیار محققین قرار میدهد نتایج نشان میدهد که مقدار a برای SDS به نوع و غلظت الکترولیت های افزوده شده بستگی دارد.