سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نجمه کفاش فرخد – دانشجوی کارشناسی ارشد بافت شناسی و جنین شناسی جانوری
خسرو سلطانی بند – دانشجویکارشناسی ارشد بافت شناسی وجنین شناسی جانوری
شبنم تقی پور – دانشجوی کارشناسی راشد سیستماتیک اکولوژی

چکیده:

اقلیم به معنی آب و هوایی که در یک ناحیه درازمدت حکمفرماست یکی از فاکتورهای کلیدی محیط زیست است که با گذشت زمان دگرگون می شود و یکی از نتایج آن تغییر در پراکندگی جغرافیایی گون های گیاهی و جانوری است از سال ۱۹۷۰ تاکنون متوسطدمای کره زمین ۰/۸% افزایش یافته است و برآورد می شود این پارامتر تا پایان این قرن ۱/۴ تا ۵/۶ درجه افزایش خواهد یافت افزایش دما منجر به از دست رفتن بسیاری از گونه های گیاهی وجانوری می شود امروزه گونه ها با سرعت ۱ گونه در هر ۲۰ دقیقه در حال از بین رفتن هستند.