سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشته خانشی – کارشناس ارشد بافت و جنین شناسی
سمیه شیخی – کارشناسی ارشد بافت و جنین شناسی دانشگاه ارومیه

چکیده:

پژوهشگران می گویند با مطالعات انجام شده برگذشته گیاهان به سرنخ های جدیدی رسیده اند بررسی های انجام شده روی بیش از ۵۰۰ گونه گیاهی نشان میدهد که گیاهان چوبی نظیر درختان و درختچه ها به تغییرات آب و هوایی در گذشته زودتر از گیاهان علفی واکنش نشان میدادند یعنی اگر شرایط گذشته آب و هوا در زمان اینده رخ دهد گیاهان چوبی ممکن است شرایط سخت تری را نسبت به سایر گیاهاندر سازش با محیط از خود بروز دهند. جانوران نیز همانند گیاهان تنها در شرایط محیطی خاص می توانند زندگی کنند تغییرات اقلیمی از قبیل افزایش تراکم دی اکسیدکربن و درجه حرارت به صورت مستقیم ویا غیرمستقیم برجانوران تاثیر می گذارند دی اکسید ربن یک محصول زائد فعالیت های متابولیکی است که می بایستی از بدن خارج شود