سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ساره رحیمی – دانش آموخته رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

دریاچه کافتر یا شادکام در قسمت منتهی الیه شرقی دشت نمدان قرارگرفته است مساحت تقریبی این دشت ۱۶۵۰ کیلومتر مربع است و در حد فاصل عرض های جغرافیایی ۳۰ درجه و ۲۸ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۱۵ دقیقه شمالی و طولهای جغرافیایی ۵۱درجه و ۱۵ دقیقه تا ۵۲درجه و ۵۶ دقیقه شرقی قرار دارد دریاچه کافتر متعلق به منطقه زاگرس بوده و در اثر فعالیت های شدید تکتونیکی کوهزایی ایجاد شده است متوسط کل بارندگی حوزه نمدان ۳۷۰mm و دریاچه کافتر ۴۰۰mm براورد شده است متوسط سالانه درجه حرارت هوا ۱۱/۲ درجه سانتی گراد و تعداد روزهای یخبندان ۱۱۴ روز می باشد با توجه به پارامترهای محیطی و سیستمهای اقلیم بندی متفاوت منطقه نمدان دارای اقلیم نیمه خشک نزدیک به اقلیم مدیترانه ای یا نیمه مرطوبت سرد است.