سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مطهره علیزاده – دانشجوی مهندسی منابع طبیعی – بیابان زدایی دانشگاه هرمزگان
صادق کمالیان – دانشجوی مهندسی منابع طبیعی- همزیستی با بیابان مرکز تحقیقات بین المل
اسدا… خورانی – عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
احمد نوحه گر – عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان

چکیده:

بادهای شدید و طوفان ها، از جمله پدیده های پر انرژی جو هستند که معمولاً هر ساله در زمان و مکان خاصی تکرار می شوند و دوره بازگشت و شدت آنها قابل محاسبه است و فرایندهای همراه آن اغلب خطرآفرین و گاهی به شدت مخرب می باشند. با توجه به انرژی باد در پدیده طوفان، صدمات زیادی به ساختمان ها و محصولات کشاورزی وارد می آید. با توجه به اینکه این گونه طوفان ها بیشتر در مناطق خشک و نیمه خشک به وقوع می پیوندند، در این مقاله به بررسی پنج شهر خشک ایران می پردازیم که در پایان آن تاثیر اقلیم بر این پدیده را مورد توجه قرار می دهیم.