سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر تابان – دانشجوی دکترای مهندسی عمران- ژئوتکنیک – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسل
محمودرضا رحمتی – کارشناس ارشد عمران ،ژئوتکنیک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مهدی خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه عمران
مسلم رحمتی – دانشجوی کارشناسی عمران عمران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

هزینه ی به ظاهر بالای انجام مطالعات و آزمایشهای ژئوتکنیکی سبب روی گرد انی بسیاری از مدیران و کارفرمایان پروژه های عمرانی از انجام آنها می گردد . این در حالی است که با یک مقایسه ی دقیق علمی بین پروژه هایی که در آنها به آزمایشهای ژئوتکنیکی توجه شده و سایر پروژه ها می توان به مزایای فراوان اقتصادی آزمایش های ژئو تکنیکی پی برد. ( در این مقاله به مقایسه تغییرات وزن اسکلت ومصالح مصرفی (آرماتور و بتن) فونداسیون ساختمان ها درشرایط وجود انواع خاک (خاک نوع ۱و ۲و ۳و ۴ موضوع آئین نامه ۲۸۰۰ و مزیت استفاده از آزمایش اندازه گیری سرعت موج برشی جهت تعیین نوع واقعی خاک نسبت به ارزیابی مشاهده ای و مقایسه هزینه اجرایی نسبی اسکلت (نسبت به کل ساخت) درهرچهارنوع خاک پرداخته شده است. سوالات تحقیق:آیا هزینه به ظاهر بالای انجام آزمایشات ژئوتکنیکی می تواند دلیلی بر نا کار آمدی این آزمایشات در پروژه های عمرانی شود .و نقش اقتصادی انجامآزمایش تعیین سرعت موج برشی بر سازه های فولادی و بتنی چیست؟ روش تحقیق: در این مقاله جهت نیل به پاسخ سوالات ذکر شده از طریق آنالیز سازه های مختلف بتنی و فولادی با پلان متعارف و ارتفاع های مختلف و با پیش فرض های لرزه ای متفاوت به تاثیر نقش انجام آزمایش تعیین سرعت موج برشی پرداخته شده است